METODIKA  BILANČNÍ DIAGNOSTIKY

Od roku 1999 prochází koncepce poradenského procesu bilanční diagnostiky v rámci psychologického přístupu, spolupráce s Úřady práce ČR, spolupráce s jednotlivými  poskytovateli (vzdělávací  firmy, projektové kanceláře, poradenské subjekty..) a vlivem  přirozených vývojových odborných a společenských změn vývojem.

Ten vrcholí formulací hlavních tezí a východisek BDg, prováděcí metodiky, charty kvality a etického kodexu, náplně a formy užívání poradenské metody BDg, aby se stal samostatným a komponovaným poradenským přístupem, měl vlastní autonomii a byl nezaměnitelný s jinými přístupy a metodami profesního, pracovního a kariérního poradenství.

Bilanční diagnostika vychází z francouzské metodiky bilan de compétences. Byla zavedena do poradenského systému v ČR v roce 2000 na základě usnesení vlády České republiky č. 640/1999. Poskytování bilanční diagnostiky se řídí zákonem o zaměstnanosti a vyhláškou č. 518/2004 Sb., která stanovuje v § 22, že "bilanční diagnostika se zaměřuje na komplexní posouzení schopností a možností fyzické osoby v návaznosti na její budoucí pracovní uplatnění".

Bilanční diagnostika má od roku 2013 svoji metodiku, ta byla upravená v roce 2015 a následně MPSV schválená a certifikovaná pod č.j.: 2015/66211-312 a je přílohou pro NI

V roce 2016 byla č.j.: MPSV-2016/132998-412 vydaná normativní Instrukce č.11/2016 k Realizaci bilanční diagnostiky ve veřejných službách zaměstnanosti

Soubor informací o bilanční diagnostice včetně příloh - zdroj:

 www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz 

                       Metodika bilanční diagnostiky  - zdroj :                 

 https://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/data/hostedit2/userfiles/files/2014-04-17-Metodika-BDg.pdf 

Certifikovaná metodika bilanční diagnostiky  MPSV   - zdroj : 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/23679/Metodika_bilancni_diagnostiky.pdf