BDg v podmínkách ÚP

Využití bilanční diagnostiky je v ČR historicky usazené jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ÚP a tento definovaný poradenský instrument se používá v ČR zhruba od roku 2002 v ustálené,  a nyní normalizované,  podobě.

Bilanční diagnostika procházela (vlivem společenských trendů, orientace poradenství v ČR a vlivem nových odborných poznatků) přirozeným vývojem. Primárně slouží jako poradenský způsob práce s nezaměstnanými v podmínkách ÚP MPSV a bývá komponovaná do souboru grantových nebo projektových aktivit v rámci práce s různě definovanou cílovou skupinou.

Bilanční diagnostika má od roku 2013 vlastní metodiku, která byla schválená a certifikovaná MPSV (odkaz v záložce Metodika BDG), dříve byla formulovaná i Normativní instrukce pro využívání   v této poradenské metody v podmínkách   a ta byla aktualizovaná pro resortní podmínky.

S psychology realizujícími bilanční diagnostiku pro ÚP spolupracují  zaměstnanci ÚP - vyškolení poradci poboček ÚP a orientovaní v metodě BDg , kteří organizují poradenské činnosti s klientem.


Regionální spolupráci s dalšími poradenskými institucemi, poskytovateli BDg a realizátory BDg a místním trhem práce s možností vstupu do poradenského systému.