BILANČNÍ  DIAGNOSTIKA

využití v praxi

Pro Úřady práce MPSV

Bilanční diagnostika procházela vlivem odborných poznatků a společenských trendů přirozeným vývojem. Primárně v ČR slouží Bdg jako poradenský způsob práce s nezaměstnanými v podmínkách ÚP MPSV a bývá samostanou poradenskou činností, nebo je komponovaná do souboru grantových nebo projektových aktivit v rámci práce s různě definovanou cílovou skupinou.

Bilanční diagnostika má od roku 2013 vlastní metodiku, která byla schválená a certifikovaná MPSV, dříve byla formulovaná i Normativní instrukce pro využívání této poradenské metody v podmínkách MPSV a ta v nedávné minulosti byla aktualizovaná pro resortní podmínky.

Z Metodiky bilanční diagnostiky vyplývají parametry realizace bilančních aktivit, aby byla zajištěna plná identita vlastního bilančního programu včetně dodržování kvalitativních a etických pravidel. 

  • Časová dotace a poměr skupinových a individuálních aktivit
  • Charakteristiky sběru dat, užívání diagnostických metod a podoba poradenství včetně písemných výstupů a doporučení pro klienta a ÚP
  • Personální zajištění - kvalifikační předpoklady poradce psychologa
  • Technické zabezpečení - diagnostické vybavení, nástroje a postupy

Kvalita poskytování bilanční diagnostiky - Etický kodex, Charta kvality pro bilanční diagnostiku

Přesné vymezení pravidel realizace a Charta kvality a Etický kodex BDg na :

  https://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/metodika/


 

Pro soukromý sektor (firmy, agentury)

Bilanční diagnostiky se často využívá v rámci širší personální práce a jako nástroje Age managementu při hledání chytrých řešení, změn v řízení a směřování podniků.

 Cílem BDg je podpora adaptability pracovní síly, pomoc managementu se přizpůsobit změnám a trendům, zvýšit odbornou úroveň při kvalifikovaném diagnostickém zjištění kompetencí pracovních sil metodou a nástroji BDg.

BDg je vhodná poskytovat v souběhu s motivačním poradenstvím, individuálním koučováním a orientací na nové využití potencionality zaměstnanců, ale i plánování vzdělávacích strategii v učících se firmách.

Při využívání BDg v prostředí podniků a institucí je cílem  optimalizace profesních skupin při rozvoji lidských zdrojů a individuální karierové poradenství zaměřené na zaměstnance. Rozvoj firmy je tak s těmi pravými a motivovanými zaměstnanci, kteří se svým potenciálem osobnostních a profesních kvalit a zkušeností správně na pozicie hodí a jejich úplný profil je v souladu s požadavkem pracovní pozice. motto : Firmu dělají lidé.

Metoda je často využívána zaměstnavatelem i zaměstnancem jako nástroj správné a důkladné personální volby. Proces BDg je plně orientovaný na :

-  diagnostiku osobnostní a profesní potencionality a kompetencí budoucího zaměstnance, poskytnutí poradenského přístupu pro jeho správnou volbu ve smyslu  kariérové i osobního rozhodování a růstu.

- podmínky a specifické charakteristiky realizačních týmů, modely kooperace a vlastní náplně pracovních činností.

- možnosti přeobsazení pracovních míst uvnitř pracovní skupiny pro efektivní využití potenciálu jednotlivců a tedy vyšší prosperitu týmu při vyšší spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatele.

-  poptávku zaměstnavatele na nalezení a získání  vhodného zaměstnance, u něhož je z BDg popsaný komplex jeho kompetencí pro využití  v konkrétních podmínkách zaměstnavatele.

Cílem je shoda  Uchazeč (zaměstnanec) - Firma, kdy je pro vydefinované pracovní místo (i tým) v rámci specifické náročnosti pracovní pozice motivovaně vybírán vhodný kandidát, u kterého bilanční diagnostika popíše motivovaný zájem a optimální umístění do typové pozice.