BILANČNÍ  DIAGNOSTIKA 

....o webu a bilanční diagnostice (BDg)

Cíl tohoto webu

Tyto stránky směřují k popularizaci BDg pro její správnou praxi, popis a vymezení BDg mezi obory dalších psychologických a poradenských směrů. Jsou zde předloženy texty pro poradce, karierové kouče a personální manažery a pro klienty a uživatele bilanční diagnostiky k úplné orientaci v této poradenské metodě, k vyjasnění obsahu, formy, možností i mezí nástroje BDg.

spolupráce:  www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz  

Bilanční diagnostika v psychologických směrech

Bilanční diagnostika je zakotvena jako metoda psychologického poradenství. Metoda bilanční diagnostiky vychází z teoretické základny psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství, kariérového poradenství a řízení lidských zdrojů. Systematicky používá nástroje psychologické, pedagogické a sociální diagnostiky k posouzení klientova individuálního potenciálu.

bilanční  diagnostika

CO  SLEDUJEME

Zvýšit zájem o BDg a popularizovat bilanční diagnostiku jako svébytnou metodu  a v tomto smyslu slova českou unikátní metodu, která je inspirovaná segmenty z francouzského modelu poradenství praktikovanými v centrech bilance kompetencí. Jednou z  vyjímečností metody BDg je fakt, že v prostředí ČR je bilanční diagnostika nástroj výhradně v rukou psychologa, je založená na odbornosti, profesionalitě, zkušenosti a prostřednictvím poradenské spolupráce vede na základě komplexní diagnostiky k dosažení kariérového cíle klienta.

- provázání do realizační praxe                                                                            - spojení s institucemi státní správy

- projektová spolupráce v BDg v ČR a EU                                                           - orientace na privátní sektor

- spolupráce s Asociací bilanční diagnostiky, z.s.                                           


 

KONZULTACE

REALIZACE

AUDIT SLUŽBY